Homer.EE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Aktsiaselts Kinnisvaraportaal, registrikood 10680295, aadress Rotermanni 2, Tallinn 10111 (edaspidi Homer.ee) haldab sisustusportaali www.homer.ee (edaspidi Portaal), mille vahendusel saavad Portaali kasutajad koguda ja leida inspiratsiooni kodu sisustamiseks ning kasutada muid Portaali poolt pakutavaid lisateenuseid.

Homer.ee töötleb Portaali kasutajate isikuandmeid vastavalt AS-i Eesti Meedia poolt Eesti Meedia kontsernile kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud lisatingimustele. Lisaks kasutab Homer.ee Portaalis küpsiseid vastavalt AS-i Eesti Meedia poolt Eesti Meedia kontsernile kehtestatud küpsiste kasutamise tingimustele.

Homer.ee kogub ja töötleb järgmisi andmeid kasutajate kohta (edaspidi „Isikuandmed“):
  • Portaali kasutajaks registreerimisel ja Portaali lisateenuste kasutamisel saadud andmed: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress;
  • Pildimaterjali üleslaadimisel saadud andmed: toote üldinformatsioon, otselink tootja veebilehele. City24 kinnisvaraportaali müügi- või üürikuulutuste üleslaadimisel saadud andmed: kontaktandmed, müügi- või üüriobjekti andmed ja kirjeldus, sh objekti hind;
  • Muul viisil Portaali kasutamise teel saadud andmed: Portaalivahendusel peetav kirjavahetus teiste kasutajatega/kasutajatoega/ettevõtetega, kasutaja tegevuste logi Portaali kasutamisel, Portaalis esitatud päringud ja otsingud.

Isikuandmete avaldamine Homer.ee’le on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Portaali teenuste osutamiseks. Seega kui klient otsustab Homer.ee’le Isikuandmeid mitte avaldada, siis ei saa Homer.ee kliendile teenust osutada.

Homer.ee töötleb Portaali kasutajate Isikuandmeid kliendile teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks ja/või vastavalt kliendi poolt antud nõusolekule. Kliendil on õigus Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Homer.ee kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Portaali teenuste, sh lisateenuste pakkumiseks; tasu sissenõudmiseks; kasutajatoe pakkumiseks; Portaali ja selle lisateenuste kohta uudiskirjade (sh kasutajale huvipakkuvate uute toodete) edastamiseks, juhul kui kasutaja on andnud selleks oma eelneva nõusoleku ning Portaali ja selles pakutavate teenuste ja funktsioonide täiendamiseks.

Homer.ee kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest.

Homer.ee võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele ning teistele Eesti Meedia kontserni kuuluvatele ettevõtetele.

Lisaks võib Homer.ee edastada kasutaja poolt tootepildis avaldatud isikuandmeid (mh nime, kontaktandmed, eseme/objektiga seotud andmeid) pakutavate teenustega integreeritud teenuste (nagu müügi- ja uudiskeskkonnad) pakkujale eesmärgiga edendada tootepildil esitatud toote müüki ja soodustada täiendavate pakkumiste saamist.

Homer.ee on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Portaalis registreerunud kasutajate Isikuandmeid säilitatakse kuni kliendisuhte lõppemiseni. Kliendisuhte lõpetamiseks ning kogutud andmete kustutamiseks tuleb kasutajal esitada vastavasisuline avaldus Homer.ee e-posti aadressile info@homer.ee.